PlussbankCup endrer navn til Sør Cup, og forlenger påmeldingsfristen til 16. mai.
Klikk på logoen for å gå videre til vår nye nettside www.sorcup.no